Kim jest przedsiębiorca?

 

Co to znaczy być przedsiębiorcą? Każda osoba, która jest właścicielem firmy, tak naprawdę wciela się w trzy różne, współodpowiedzialne za sukces lub porażkę role: jest jednocześnie Przedsiębiorcą, Menadżerem i Specjalistą technicznym. Codzienne podejmowanie decyzji i wytyczanie kierunku dla Twojej firmy to nieustanna walka pomiędzy tymi trzema osobami.

Zrozumienie, na czym polegają te trzy uzupełniające się role, pozwala bardziej świadomie kształtować swoje przedsiębiorcze postawy oraz rozwój firmy – i być może skłoni Cię do wszechstronnego podnoszenia swoich kompetencji.

 

Przedsiębiorca: innowator, strateg, twórca

To osoba, która patrzy w przyszłość i dostrzega w niej wyjątkowe możliwości. To wizjoner, który snuje ambitne plany, żyje marzeniami, ma głowę pełną pomysłów, obmyśla innowacje i usprawnienia. Ma w sobie ogromne pokłady energii do działania, jest katalizatorem zmian w firmie i jest gotowy ponosić ryzyko związane z tymi zmianami. Wie, dokąd chce dotrzeć, i tworzy strategię działań, która ma go do tego miejsca doprowadzić. Chce kontrolować kierunek, w którym zmierza jego firma, a w tym celu rozpisuje cele i zadania do wykonania, nawiązuje i kształtuje współpracę z innymi.

Najpełniejszym, a także najbardziej pożądanym przejawem tej roli jest Dojrzały Przedsiębiorca – ktoś, kto tworzy firmę z wizją wykraczającą daleko poza jego własną osobę.

 

Menadżer: pragmatyk, kierownik, organizator

To osoba, która odpowiada za praktyczną stronę funkcjonowania firmy. Operuje w sferze przewidywalnej przyszłości, organizuje działania, zatrudnia pracowników, zaopatruje firmę w odpowiednie zasoby i narzędzia. Nie myśli o zmianach, raczej trzyma się statusu quo, niekiedy kurczowo. W tym, co przydarza się jemu i firmie, dostrzega raczej problemy niż szanse – ale też jego zadaniem jest identyfikowanie problemów i szukanie dla nich rozwiązań. Praca to dla niego system działań, które mają przynieść określone, wymierne rezultaty.

Rola menadżera jest bardzo ważna, zwłaszcza w firmie zatrudniającej pracowników – to on organizuje cały system powiązań, pilnuje hierarchii, przydziela zadania i ocenia efekty pracy poszczególnych osób.

 

Specjalista techniczny: rzemieślnik, wykonawca, stanowczy indywidualista

To osoba osadzona w teraźniejszości i skupiona na rzetelnym wykonywaniu zadań. Jest specjalistą w swojej dziedzinie i lubi wykonywać swoją pracę. Najlepiej czuje się, kiedy w spokoju może się skupić na pracy, a jego credo brzmi: jeśli coś ma być zrobione dobrze, zrób to sam. Z tego powodu może mieć problem z oddelegowaniem części swoich zadań komuś innemu – jest przekonany, że nikt nie wykona ich lepiej od niego.

Niezależnie od branży, w której funkcjonuje dany Specjalista techniczny, tę rolę można przyrównać do majsterkowicza – jest kimś, kto dba o techniczną stronę oferowanych przez firmę produktów lub usług.

 

Typowy właściciel małej firmy łączy w sobie te trzy role w nierównych proporcjach – jest wybiegającym w przyszłość Przedsiębiorcą w 10%, Menadżerem organizującym działania firmy w 20%, a pozostałe 70% poświęca na wykonywanie codziennych zadań i realizację zamówień w roli Specjalisty technicznego. 

Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce znakomitą większość wśród właścicieli małych firm stanowią typowi Specjaliści techniczni – to osoby, które czując się dobre w danej dziedzinie, zapragnęły wolności i swobody w podejmowaniu decyzji. Chciały pracować na własny rachunek, bez ograniczeń narzucanych przez szefa, postanowiły więc stworzyć sobie swoje własne miejsce pracy. Jednocześnie jednak, skupiając się wyłącznie na roli Specjalistów technicznych, którą dobrze znają z dotychczasowej pracy na etacie, często niemal zupełnie ignorują pozostałe dwie role Przedsiębiorcy i Menadżera. Zazwyczaj wynika to po prostu z tego, że nie są do pełnienia tych ról przygotowani. Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy, najprawdopodobniej mieli przed sobą wizję swobodnego spełniania się w swojej pracy, a niekoniecznie skupiali się na dodatkowych, organizacyjnych i wybiegających w przyszłość aspektach prowadzenia działalności.

Ignorowanie ról Przedsiębiorcy i Menadżera może prowadzić do stagnacji i utrudniać rozwój firmy – skupiając się wyłącznie na realizacji bieżących zadań, nie wybiegasz w przyszłość, nie planujesz kolejnych celów i nie organizujesz kroków, które trzeba wykonać, by te cele osiągnąć.

Kluczem do sukcesu i do zapewnienia swojej firmie szansy na optymalny rozwój jest więc odpowiedzenie sobie na pytanie, w której z tych trzech ról spełniasz się najlepiej, a którym być może nie poświęcałeś dotąd wystarczająco dużo uwagi. Dopiero zdając sobie sprawę ze swoich słabszych stron, możesz zacząć nad nimi pracować i równomiernie rozwijać wszystkie trzy role, jakie powinieneś pełnić w swojej firmie.