Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej wybieranymi formami współpracy:

Szczegółowy zakres współpracy i ceny ustalane są indywidualnie z uwagi na specyfikę danej branży, rozmiar przedsiębiorstwa i szacowany nakład czasu pracy. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie w formie ryczałtu za wybrany pakiet usług księgowych.

Usługi dodatkowe (kadrowo-płacowe, zlecenia o charakterze administracyjno-biurowym, indywidualne rozliczenia według potrzeb wykraczające poza zakres stałej comiesięcznej współpracy) ustalane są indywidualnie zgodnie z uwzględnieniem oczekiwań Klienta. Wynagrodzenie za usługi dodatkowe płatne jest jednorazowo po uzgodnieniu zakresu zlecenia lub miesięcznie w przypadku usług kadrowo-płacowych.