Przykłady optymalizacji w małej firmie

  Czym jest optymalizacja w biznesie? Według naszej filozofii – wyzwaniem do wzrastania. Celem optymalizacji jest wyznaczenie najlepszych z punktu widzenia konkretnej sfery działalności rozwiązań, które jednocześnie będą najbardziej korzystne dla danej firmy. Bardzo ważne jest, by zachować w tym wszystkim uczciwe podejście – nie chodzi o uprawianie kreatywnej księgowości, ale o wykorzystywanie możliwości i szans, jakie przewiduje obowiązujące prawo. Prowadząc własną firmę, można działać w taki sposób i podejmować takie decyzje, aby na przykład zobowiązania podatkowe stanowiły jak najmniejsze obciążenie. Warto przeanalizować, czy wybrane przez Ciebie sposoby rozliczania na pewno są przemyślane i korzystne, i zastanowić się, czy jesteś świadomy wszystkich wydatków, jakie ponosisz w związku z prowadzeniem firmy. W tym celu zachęcamy do odpowiedzenia sobie na poniższe pytania.   Dobre decyzje na start Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem wielu kluczowych decyzji. Ważny jest oczywiście pomysł na biznes – warto się nad nim dobrze zastanowić, a nawet skonsultować się z doradcą zawodowym. Ale równie istotne jest też staranne przemyślenie fundamentalnych kwestii organizacyjno-prawnych, od których będzie zależało praktyczne funkcjonowanie Twojej firmy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą pytań i omówienia ich z księgowym lub doradcą podatkowym.
 •       Czy organizacyjno-prawna forma działalności, jaką wybrałeś dla swojej firmy, jest odpowiednia dla Twojej branży i potrzeb?
 •       Czy wybrałeś optymalną formę opodatkowania (na potrzeby obliczania podatku dochodowego)?
 •       Czy powinieneś być VAT-owcem? Czy masz możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT – i czy jest to dla Ciebie opłacalne?
 •       Czy Twoją firmę obejmują przepisy dotyczące działalności regulowanej, zezwoleń, koncesji, licencji oraz wymogów dotyczących miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?
 •       Czy będziesz ubezpieczać się w ZUS czy KRUS? Czy możesz skorzystać z aktualnych ulg i preferencji?
  Optymalizacja kosztów Wielu małych przedsiębiorców ma w głowie stereotyp mówiący o tym, że „trzeba robić koszty”. Odpowiednie zarządzanie firmowymi wydatkami jest ważne, ale warto to robić w sposób przemyślany. Niejednokrotnie okazuje się, że zapłacenie podatku może być bardziej opłacalne ekonomicznie niż wynajdywanie na siłę dodatkowych kosztów. Nie wszystko, co się opłaca, jest tego warte!
 •       Czy wiesz, jak generowanie kosztów wpływa na wynik finansowy w Twojej firmie?
 •       Czy opracowałeś model kosztów stałych w skali miesiąca i roku?
 •       Czy wprowadziłeś do majątku firmy wszystkie narzędzia pracy?
 •       Czy identyfikujesz wszystkie ponoszone wydatki, które mogą być kosztem uzyskania przychodów, i zaliczasz je do kosztów firmowych?
 •       Czy zdajesz sobie sprawę, że generowanie kosztów na wysokim poziomie nie zawsze musi przynosić korzyści?
 •       Czy znasz katalog kosztów negatywnych?
  Racjonalizacja podatkowa Choć czasem jest to pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi laikowi do głowy, dokonywanie optymalizacji w podatkach firmy nie ma nic wspólnego z tzw. kreatywną księgowością. Optymalizacja polega na przemyślanym i odpowiedzialnym wybraniu odpowiedniego sposobu rozliczeń – lub na wprowadzaniu zmian w tym zakresie zgodnie z potrzebami i zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. To także możliwość skorzystania z ulg i umorzeń oraz adaptacja do zmian w przepisach.
 •       Czy forma opodatkowania, jaką wybrałeś dla swojej firmy, jest optymalna?
 •       Czy świadomie i z korzyścią dla swojej firmy podjąłeś decyzję o byciu VAT-owcem lub zwolnieniu z rozliczania podatku VAT?
 •       Czy rozliczasz się w korzystnym dla Ciebie terminie (miesięcznie, kwartalnie)?
 •       Czy w optymalny sposób rozliczasz składki ZUS? Czy wiesz, jakie świadczenia przysługują Ci jako przedsiębiorcy z tytułu ubezpieczenia?
  Właściwa forma zatrudnienia dla pracowników i współpracowników Specyficznym rodzajem kosztów, jakie stale lub okazjonalnie ponosi przedsiębiorca, jest zatrudnianie pracowników, podwykonawstwo czy delegowanie prac. W tym zakresie również można szukać oszczędności, wybierając najkorzystniejsze dla obu stron rozwiązania.
 •       Czy zdajesz sobie sprawę z pełnych kosztów zatrudnienia pracownika (z uwzględnieniem formy zatrudnienia)? Czy kalkulujesz te koszty przed podjęciem decyzji o przyjęciu kogoś do pracy, szczególnie przy dużej rotacji pracowników?
 •       Czy wiesz, jakie są dostępne formy zatrudnienia i współpracy? Czy znasz uregulowania dotyczące wzajemnej odpowiedzialności wynikające z przepisów prawa oraz zapisów zawartej umowy? Czy zapisy zawarte w umowie są zgodne z przepisami prawa?
 •       Czy znasz programy wspierające zatrudnianie pracowników, na przykład poprzez refundację wynagrodzeń i składek ZUS, przyznawanie środków na tworzenie i doposażenie stanowisk pracy czy dotacje na poprawę warunków pracy?
  Finansowanie firmy: dotacje, pożyczki, programy rozwojowe Świadome zarządzanie finansami firmy i zrozumienie mechanizmów przepływu pieniędzy jest absolutnie niezbędne w przypadku każdego przedsiębiorcy. Szczególne znaczenie ma to w przypadku właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, który odpowiada za swój biznes całym swoim majątkiem. Warto zainteresować się tym, co można w tej kwestii ulepszyć oraz z jakich form finansowania korzystać.
 •       Czy wiesz, jak organizować finanse osobiste i firmowe w jednoosobowej działalności gospodarczej?
 •       Czy znasz sposoby na poprawę płynności finansowej w firmie? Czy wiesz, jakie decyzje podjąć, kiedy pieniądze na koncie firmowym się kończą?
 •       Czy korzystasz z programów rozwojowych, takich jak szkolenia podnoszące kwalifikacje dla Ciebie i Twoich pracowników, innowacje, konkursy grantowe?
 •       Czy znasz możliwości zewnętrznego finansowania Twojej działalności, takie jak leasingi, pożyczki, kredyty obrotowe i inwestycyjne, linia kredytowa, gwarancje ubezpieczeniowe?
 •       Jak wykorzystujesz swój czas jako przedsiębiorca? Czy wiesz, jaką walutą jest Twój czas?
  Istnieje wiele obszarów, w których możesz podjąć decyzje usprawniające działalność Twojej firmy i ułatwiające jej dalszy rozwój. W Strefie Klienta (link) znajdziesz wiele broszur informacyjnych oraz arkuszy do obliczeń, które pomogą Ci znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. Zapraszamy również do umówienia się na konsultacje w naszym biurze w Krakowie.